Kommande FRIM-evenemang:

FRIM har en ny hemsida!
på http://frim-stockholm.se hittar du de senaste FRIM-nyheterna.

 

Om FRIM
FRIM arrangerar konserter med improvisationsmusik i Stockholm. Föreningen är öppen för alla som vilja främja den improviserade musiken. FRIM har c:a 60 medlemmar varav de allra flesta själva är utövande musiker. Verksamheten präglas av improviserade konserter med både internationella musiker och musiker från Stockholm. Under senaste flera år framträdde musiker från många olika länder i FRIMs arrangemang. Även workshops och seminarier anordnas ibland av föreningen. FRIM har ekonomiskt stöd från Stockholms stad och Kulturrådet.

In english

Kontakt:
FRIMmusic(at)gmail.com

Bli medlem i FRIM!
Sätt in 100 kr per kalenderår på pg 96 20 89-9

Skriv din adress, epostadress och gärna telefonnummer på talongen. Då får du kontinuerliginformation om (och ibland rabatt på) våra konserter och deltar i främjandet av denimproviserade musiken. Medlemskap är alla berättigade till som stöder Frims syften: attfrämja improviserad musik. Även icke-musiker är välkomna.

Nyhetsbrev
Skriv in din e-mailadress och tryck "Skicka" så lägger vi till dig i vår lista för nyhetsutskick.


Historik
FRIM (föreningen fri improviserad musik) bildades redan 1976, men har avsomnat åtminstone två gånger. Stockholms scen för improviserad musik är inte stor, men imponerande livskraftig. Trots att denna musik inte har någon självklar konsertlokal, lever den ändå vidare på grund av musikerna själva. De är också dessa musiker som är kärnan i föreningen FRIM, som alltså vägrar att försvinna.

Efter det längsta uppehållet i föreningens 30-åriga historia hölls torsdagen den 19 november 1998 ett stormöte på Fylkingen i Stockholm, där ett tjugotal av de i och kring Stockholm aktiva improvisationsmusikerna deltog. Situationen och framtiden för improvisationsmusiken i Sverige togs upp och ganska snart nåddes ett samförstånd om följande punkter:

FRIM, som bildades 1976 och avsomnade ett tiotal år senare, skulle aktiveras igen. Under vilket namn var oklart, men till slut valdes att behålla det gamla. Improvisationsmusiker och även andra intresserade är välkomna som medlemmar.

FRIMs nya aktivitet startade med den stora festivalen SOUNDS -99 på Fylkingen för att mönstra aktiviteten hos den svenska improvisationsmusiken, och dokumentera denna i bok och cd, såsom SOUNDS-festivalen gjorde 1989 (i form av dubbel-lp på Blue Tower Records) SOUNDS -99 resulterade i en trippel-cd och kan beställas från Andra Böcker och Skivor. SOUNDS -99 följdes av SOUNDS 2000, SOUNDS 2001 och SOUNDS 2002. Redan ett halvår efter SOUNDS -99 genomfördes en tvådagars-festival under namnet VÅRFLOD -00, som återkom ären efter som VÅRFLOD -01 och VÅRFLOD -02.En konsertserie började våren -99 på Anagram Skivaffär, Tulegatan 33 i Stockholm. Under hösten -99 fortsatte den med ungefär en konsert per månad. Under våren -00 var aktiviteten på is, men på hösten kom den igång under namnet SUBTONES i Stampens källare. Våren -01 flyttade den under namnet IMPROBAR till Fylkingens foajé.

2003 arrangerade FRIM festivalen LJUD OCH OLJUD som en del i Stockholms jazzfestival. Under åren 2004-2007 har FRIM i huvudsak koncentrerat sig på en mer kontinuerlig verksamhet i form av konsertserier i olika lokaler, företrädesvis på Café Agúli, Fylkingen och Glenn Miller Café. Januari 2005 stod FRIM värd för den svenska halvan av den norsk-svenska festivalen ALL EARS som utspelades både i Oslo och Stockholm. I november 2006 anordnades tvådagarsfestivalen MOMENT på Fylkingen och i november 2007 ett något försenat 30-årsfirande på Kulturhuset i Stockholm. FRIM tog sedan åter upp Sounds 2009, och 2010 och 2011 bidrog FRIM till festivalen Sound of Stockholm. 2011 arrangerade man även French Connection, en festival med fokus på den franska improvisationsmusiken

Verksamheten präglas av improviserade konserter med både internationella musiker och musiker från Stockholm. Under 2006 framträdde musiker från 10 olika länder i FRIMs arrangemang. Även workshops och seminarier anordnas ibland av föreningen.

FRIM har ekonomiskt stöd från Stockholms stad och Kulturrådet.