E-post syntax
e-postkonto registrera ändra radera hem webkonto


Introduktion
E-postmeddelanden måste passera många olika datorer på vägen från avsändaren till mottagaren. Detta kan leda till problem eftersom det
finns olika sätt att hantera "ovanliga tecken" som t.ex. våra svenska åäö.
För säkerhets skull brukar man hålla sig till ganska
strama regler för e-postadressernas utformning.
Följande regler gäller hos musiker.nu:

Tillåtna tecken
a-z, 0-9, bindestreck ( - ), understreck ( _ ) och punkt ( . ).

Stora bokstäver
Stora bokstäver (versaler) används sällan pga. risk för förvirring.
Är t.ex.
mozart@musiker.nu
och
MOZART@musiker.nu
samma adress eller två olika?

Ordningsföljd
- Adresser måste börja och sluta med a-z eller 0-9.

- Bindestreck, understreck och punkt får inte förekomma direkt efter varandra.
mick--._jagger@musiker.nu
fungerar alltså inte.

Övrigt
- Maxlängden är satt till 60 tecken.
- Du kan ha hur många ord du vill, avskiljda med punkt.
T.ex:
mick.jagger.rolling.stones@musiker.nu
eller bara:
mick@musiker.nu
- Mellanslag får inte finnas i adressen.

Frihet
Om du vill ha en adress som inte följer reglerna ovan så går det bra,
men du använder den på "egen risk". Dock måste den registreras manuellt.
Skicka ett e-brev med önskad adress till: support@musiker.nu.

Frågor?
Kontakta musiker.nu


hem